Prawo pracy

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy zarówno w zakresie bieżącego doradztwa w relacjach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jak również prowadzenia przed sądami powszechnymi sporów sądowych.Pomagamy zarówno pracodawcy jak również pracownikowi nawiązanie prowadzenie jak również rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Co robimy w ramach specjalizacji:

  • przygotowujemy projekty umów o pracę, o zachowaniu poufności, o zakazie konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy;
  • przygotowujemy projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulaminy premiowania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.);
  • opiniujemy funkcjonujące u pracodawcy regulaminy;
  • prowadzimy spory sądowe z pracownikami lub pracodawcami.

Co nas wyróżnia:

  • wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów pracowniczych.
Kontakt bezpośredni do prawnika zajmującego się specjalizacją:
Jacek Szewczyk

Jacek Szewczyk

Radca Prawny - Wspólnik

DANE KONTAKTOWE
TEL: +48 603 616 666
biuro@ssk-legal.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

 

Zapisz się do newslettera!

SSK Radcowie Prawni
Szewczyk Stosio Kubiak Spółka jawna

ul. Klimontowska 26 lok. 32
04-672 Warszawa

KRS 0000793161
REGON 38384304900000
NIP 9522198000

Zadzwoń do Nas!
+48 603 616 666

Radca Prawny Jacek Szewczyk

+48 604 183 261

Radca Prawny Piotr Stosio

+48 665 261 009

Radca Prawny Bartosz Kubiak

© 2019 by SSK - Radcowie Prawni. Wszelkie prawa zastrzeżone.